HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Trollhättan och HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan är ett av dem. Statusen för HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan är att Bolaget är aktivt.

HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1963-12-14. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Trollhättan där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan ska trivas.

I Trollhättan så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan inte är momsregistrerat.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan och det finns flera bolag som är det idag i Trollhättan.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0520-420350.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekberg, Leif Tommy -Hansson, Rolf Ingemar -Ölvne, Bengt Allan -Åkerlund, Sven Roland Friding.

De som är på något sätt har med HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan är Ekberg, Leif Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Lars Arne Tommy som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Rolf Ingemar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sylvia Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lena Birgitta Christina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ölvne, Bengt Allan som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotÅkerlund, Sven Roland Friding som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sune Roland som är född 1933 och har titeln Suppleant, Funck, Marie Ulrica som är född 1977 och har titeln SuppleantLungström, Kjell Roland som är född 1950 och har titeln Suppleant.

HSBs Bostadsrättsförening Trastsångaren i Trollhättan har 763000-1324 som sitt organisationsnummer.